Foshan Senlue Composite Material Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report SGS Test Information: Sample description: See photo Test item 1: Direct screw withdrawal from the face of the panel Test method: ASTM D1037-12 Section 16 Test condition: Specimen: 150*145*24.4mm Testing speed: 1.5mm/min Diameter of screw: 3.5mm Diameter of lead hole: 3.2mm Threaded depth: 17mm Test result: 2316N Test item 2: Impact resistance Test method: ASTM D4495-12 Test condition: Specimen thickness: 24.4mm Mass of the falling weight: 10lb Test result: more than124.6J(See note) Note: Test result exceeded the upper limit of the tester. Statement: Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. 2015-07-16 ~ 2016-07-31
Test Report Test Report SGS Test Information: Sample description: See photo Test item: Flexural strength and Flexural modulus Test method: ASTM D6109-13 Method A Test condition: Specimen: 550*145*24.6mm Testing speed: 13mm/min Support span: 392mm Test result: Max load: 4484N Flexural strength: 20.0MPa Flexural modulus: 3344MPa Statement: Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. 2015-07-16 ~ 2016-07-31
Test Report Test Report SGS Test Report. . No. CANMLC1512373801 Date: 27 Aug 2015. Page 2 of 3. Test Results :. Test Part Description :. Specimen No.. . SGS Sample ID. . Description. . SN1. CAN15-123738.001 Brown board. Remarks :. (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% . (2) MDL = Method Detection Limit . (3) ND = Not Detected ( < MDL ) . (4) "-" = Not Regulated. Heavy Metal. . Test Method :. With reference to GB 18584-2001. Analysis was performed by ICP OES. . Test Item(s). Unit. MDL. 001. Soluble Cadmium(Cd). mg/kg. 5 ND Soluble Lead(Pb). mg/kg. 5 ND Soluble Mercury(Hg). mg/kg. 5 ND Soluble Chromium(Cr). mg/kg. 5 ND Formaldehyde. . Test Method :. With reference to GB 18584-2001. Analysis was performed by UV-Vis. . Test Item(s). Unit. MDL. mg/L. 001. 0.2 ND Formaldehyde emission. Remark: Result of Heavy Metal is only for reference . 2015-07-17 ~ 2016-07-23

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này